ESPRIT DE L’ÂNE …

L’asbl avec une âme!

Notre asbl donne une place centrale aux animaux, à la nature et à leur respect. Principalement axée sur les ânes et leur bien-être, elle vient également en aide à d’autres animaux.  Les ânes recueillis vous font découvrir la nature, vous emmènent en balade en forêt ou en randonnée aventure, enrichissent votre fête d’anniversaire et apprennent énormément aux enfants qui participent à nos stages nature. Ils vous apprennent à communiquer, et vous font découvrir la cohésion et la coopération entre collègues lors des activités de teambuilding.

De vzw met een ziel!

Binnen onze vzw staan de dieren, de natuur en hun respect centraal. We zijn vooral gefocust op ezels en hun welzijn, maar ook andere dieren krijgen onze aandacht en hulp indien nodig. Onze opgevangen ezels doen u de natuur ontdekken, nemen jullie mee op wandeling in het bos of op trektocht, verrijken uw verjaardagsfeestje en leren enorm veel aan de kinderen die op natuurkamp komen. Ze leren u communiceren en laten u groepsverband en samenwerking ontdekken tijdens de teambuildingactivteiten.